NAZAD
Postavljeno: 19. Jun. 2018.

18.06.19 - 177 - PS NisПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦАПривредни суд у Нишу у претходном стечајном поступку II Ст.275/2010, није утврдио да стечајни дужник „ДВ Мозаик“ води поступак П.5288/10 пред Основним судом у Нишу; Привредни суд у Нишу закључио је стечајни поступак 2 Ст.275/2010 над стечајним дужником; Р.Србија није наследила важећи уговор II Ов.4118/2000.


Ниш; 19.6.2018. године.

Драган Алексић                            Ostavite Komentar