NAZAD
Postavljeno: 18. Oct. 2016.

16.10.18 - 108 - Upravni sudПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

 

 


У интересу да прикрије учиниоца кривичног дела, да Основни суд у Нишу није спречио продају стана у поступку 3Р.460/02, да Привредни суд у Нишу у стечајном поступку II Ст.275/2010 није утврдио да „ДВ Мозаик“ води поступак П.5288/10 за раскид уговора II Ов.4118/2000, да Основни суд у Нишу није упутио РЈП тужбу поднесену у поступку П.5288/10, Управни суд у поступку II-3 УР.46/16 није донео одлуку по жалби КТР.490/16 Вишег јавног тужилаштва у Нишу и Драгана Алексића од 7.7.2016. и 17.10.2016. године. Из ових разлога, инвеститор Ђорђе Алексић не може да оствари право власништва на стан из важећег уговора II Ов.4118/2000 о изградњи, те


даје


ЗАХТЕВДа органи Р.Србије предузму мере да инвеститор Ђорђе Алексић оствари право власништва на стан из важећег уговора II Ов.4118/2000, да за исти стан не постоје и друга два важећа уговора о купопродаји.


Ниш; 18.10.2016. године.

Драган Алексић                              Ostavite Komentar