NAZAD
Postavljeno: 21. Jan. 2020.

20.01.21 - 4.214 - organizovani kriminalНАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОРепубличко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца, Високи савет судства, Заштитник грађана, Влада Р.Србије, председник Р.Србије, Народна скупштина Р.Србије прикривањем кривичне пријаве против републичког јавног тужиоца, прикрива доказе да:


Р.Србија, правноснажним решењем 2. Ст.275/2010 Привредног суда у Нишу, није наследила важећи уговор II Ов.4118/2000 о изградњи стана;


Основни суд у Нишу није учинио оснивање предмета по тужби против Р.Србије;


Државно правобранилаштво није поднело предлог за укидање клаузуле правноснажности решења 2. Ст.275/2010 Привредног суда у Нишу.


Ниш; 21.1.2020. године.

Драган Алексић                              Ostavite Komentar