NAZAD
Postavljeno: 21. Mar. 2017.

17.03.21 - 127 - AJT BgПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦААпелациони јавни тужилац у Београду није поступио по притужби да прикрије да Основни суд у Нишу није упутио РЈП тужбу поднесену у поступку П.5288/10 јер је Привредни суд у Нишу закљученим стечајним поступком 2. Ст.275/2010 оштетио инвеститора Ђорђа Алексића за 510.000,оо динара.


Ниш; 21.3.2017. године.

Драган Алексић                              Ostavite Komentar