NAZAD
Postavljeno: 22. Jan. 2019.

19.01.22 - 190 - Vlada RSПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОВлада Р.Србије није предузела мере по пријави да неспровођењем поступка Републичко јавно тужилаштво прикрива да:

суд у стечајном поступку 2 Ст.275/2010, није утврдио да је стечајни дужник „ДВ Мозаик“ водио поступак П.5288/10 пред Основним судом у Нишу;

суд у стечајном поступку 2 Ст.275/2010, није правилно утврдио да не постоји интерес стечајног дужника за спровођење стечајног поступка;

Р.Србија није наследила важећи уговор II Ов.4118/2000 о изградњи стана;

надлежни орган локалне самоуправе града Ниша није преузео уговор II Ов.4118/2000 о изградњи стана.


Ниш; 22.1.2019. године.

Драган Алексић                            Ostavite Komentar