NAZAD
Postavljeno: 20. Jun. 2017.

17.06.20 - 140 - ugled sudaПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦАПао је углед суда јер чланови Високог савета судства са изабраним судијама спречавају да Р.Србија оствари права по важећем уговору II Ов.4118/2000 да прикрију да је Привредни суд у Нишу закљученим стечајним поступком II Ст.275/2010 оштетио инвеститора Ђорђа Алексића за 510.000,оо динара, јер није утврдио да „ДВ Мозаик“ води поступак П.5288/10 за раскид уговора II Ов.4118/2000.


Ниш; 20.6.2017. године.

Драган Алексић                              Ostavite Komentar