NAZAD
Postavljeno: 10. Jul. 2018.

18.07.10 - 180 - sudПРЕДСЕДНИК Р.СРБИЈЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА Р.СРБИЈЕ

ВЛАДА Р.СРБИЈЕ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦАПривредни суд у Нишу у претходном стечајном поступку II Ст.275/2010, није утврдио да стечајни дужник „ДВ Мозаик“ води поступак П.5288/10 пред Основним судом у Нишу; Привредни суд у Нишу закључио је стечајни поступак 2 Ст.275/2010 над стечајним дужником; надлежни орган локалне самоуправе града Ниша није преузео важећи уговор II Ов.4118/2000.

Основни суд у Нишу 22.11.2010. године, није доставио ДП решење 2. Ст.275/2010 Привредног суда; Основни суд у Нишу није упутио ДП тужбу против Р.Србије од 12.11.2010. године; Р.Србија није наследила важећи уговор II Ов.4118/2000.

Ђорђе Алексић нема интерес да раскине важећи уговор II Ов.4118/2000, те нема интерес да предложи суду да суд позове ДП да настави поступак П.5288/10 по решењу 15 П.5288/10 од 12.11.2010. године.


Ниш; 10.7.2018. године.

Драган Алексић                            Ostavite Komentar